L’acord de Twitter d’Elon Musk podria ser un moment històric per als mercats vulnerables


La Fed està a punt d’anunciar un augment de 50 punts bàsics en la seva taxa política. S’espera que augura una sèrie de moviments similars al llarg d’aquest any que portarien la taxa dels fons federals de gairebé zero a almenys el 2,5 per cent a finals d’any, juntament amb l’inici d’un “enduriment quantitatiu”, o un reducció de la pila de bons i hipoteques de 9 bilions de dòlars (12,7 bilions de dòlars) que ha acumulat des del 2008 per bombejar liquiditat ultrabarata al sistema financer.

Això serà, ja que la pujada de tipus de l’RBA aquesta setmana va ser per al sistema australià, un moment històric no només per al sistema financer i els mercats financers dels EUA, sinó per al sistema i els mercats globals. L’augment de les taxes d’inflació enmig dels xocs de l’oferta de la pandèmia i els sistemes sobrecarregats de liquiditat han forçat les mans dels banquers centrals.

Amb les accions tecnològiques que tenen les previsions més optimistes de les seves perspectives a llarg termini, són, com demostra el rendiment del mercat Nasdaq d'aquest any, les més vulnerables.

Amb les accions tecnològiques que tenen les previsions més optimistes de les seves perspectives a llarg termini, són, com demostra el rendiment del mercat Nasdaq d’aquest any, les més vulnerables.Crèdit:AP

Els més vulnerables a l’augment ràpid de les taxes són els que s’han beneficiat més de les taxes molt baixes, sobretot les accions tecnològiques.

Això és perquè el seu valor s’obté descomptant els seus fluxos d’efectiu futurs previstos per calcular el seu valor actual net amb una equació l’entrada central de la qual és la taxa de bons a 10 anys. A mesura que augmenten els tipus de referència, els valors actuals nets cauen.

Amb les accions tecnològiques que tenen les previsions més optimistes de les seves perspectives a llarg termini, són, com demostra el rendiment del mercat Nasdaq d’aquest any, les més vulnerables.

Musk s’ha endinsat en el mar de risc i incertesa que està generant el canvi en les polítiques monetàries amb el que sembla més una compra de vanitat que una decisió empresarial dura. Ha ofertat 44.000 milions de dòlars que estan finançats per una combinació de deute garantit pels propis actius i fluxos d’efectiu de Twitter, el seu efectiu (va vendre milers de milions de dòlars de les seves accions de Tesla la setmana passada) i el deute la garantia del qual és proporcionada per algunes de les accions de Musk a Tesla.

Per descomptat, el canvi en la configuració externa no només afectarà Musk.

Twitter té pèrdues i va tenir fluxos d’efectiu negatius l’any passat, però, si l’acord es completa, ara hauria de fer front a una càrrega de deute molt més gran. Les accions de Tesla, que representen tant la riquesa de Musk com la seva capacitat d’assegurar efectiu i finançament per a l’acord, cotitzen a més de 120 vegades els guanys. Tot i que el recent rendiment financer de Tesla ha estat impressionant, això fa que el preu de les seves accions sigui vulnerable al canvi de les condicions monetàries.

Musk és un assumpte de riscos amb èxit, però agafar Twitter en un moment tan delicat per a les condicions financeres i els mercats és valent o ximple. Si no pot millorar dràsticament el rendiment financer de Twitter, podria acabar malament per a ell, els accionistes de Twitter i Tesla.

Per descomptat, el canvi en la configuració externa no només afectarà Musk; l’oferta per Twitter és només l’oportunitat més destacada i actual per considerar com els canvis radicals i bruscs de les polítiques monetàries poden tenir impactes en el món real.

En absència d’un nou gir a la pandèmia o d’una crisi geopolítica global derivada de la guerra d’Ucraïna, s’estableix el curs de les polítiques dels principals bancs centrals. Els estan dictant unes taxes d’inflació que són les més altes en dècades i és probable que ho mantinguin fins que els bancs centrals les anulin amb unes taxes molt més altes i unes condicions monetàries molt més ajustades que les actuals.

Carregant

Això, inevitablement, tindrà un impacte en els mercats d’accions, els mercats de bons i les economies reals que s’han acostumat i s’han complaent amb el període prolongat de polítiques monetàries no convencionals i tipus molt baixos.

A mesura que les taxes continuen augmentant i la liquiditat es retira, es posaran a prova molts inversors, executius corporatius i responsables polítics que tenen poca experiència sobre com es veuen i se senten els paràmetres de política monetària “normals”. Alguns no gaudiran d’aquesta experiència.